Flått

Å bli bitt av flått er ikke farlig i seg selv. Bittet kan gi en liten lokal betennelse, men det er også alt man får av selve bittet. Det man er redd for når det gjelder flåttbitt er de sykdommene som flåtten kan føre med seg.

Flått kan føre med seg mange sykdommer, men her i Norge er som regel sykdom fremkalt av en mikroorganisme kalt Borrelia burgdorferi. I enkelte deler av landet har så mye som 50% av flåttene Borrelia burgdorferi. Hos hunder kan man se sykdommen borreliose. Om hunden får borreliose kan den få feber og symptomer som tretthet, halthet, epilepsi, lammelser i ansiktet, muskelsmerter og ustø gange. Det kan være vanskelig å stille diagnosen borreliose, for symptomene kan variere fra gang til gang og eventuelt ligne andre sykdommer.

Andre mikroorganismer som flått kan overføre er for eksempel Erlichia spp og Ricketsier. Disse ses ikke så ofte hos hunder i Norge. Man vet fra utlandet at flått også kan overføre virussykdommer som kan føre til alvorlig sykdom som for eksempel hjernehinnebetennelse hos mennesker og dyr.

For å forhindre at hunden blir syk er det best å unngå at den blir bitt av flått. Det nest beste er å fjerne flåtten så fort som mulig.

Scalibor er et halsbånd som man setter på hunden. Halsbåndet avgir et insekticid som virker inn på nervesystemet til flåtten. Scalibor halsbåndet virker i 5-6 mnd., selv om hunden bader og hyppig kommer i kontakt med vann. Idag foretrekker fler og fler dette halsbåndet, fordi flåttsesongen enkelte steder strekker seg fra april til oktober.

Noen kjøper diverse halsbånd i utlandet som i utgangspunktet er ment for å bekjempe lopper. Disse er ikke beregnet på å bekjempe flått og har derfor heller ingen dokumentert virkning overfor flått. Mange loppehalsbåndene gir derfor en falsk trygghet. Forsøk viser at Scalibor, med sin langsomme og konstante avgivelse av virkestoffet, gir best og jevnest beskyttelse. Hvis halsbåndet tas av (f. eks.jakt i tett skog), er fremdeles virkningen til stede i hundens hud i inntil 7 dager. Når man kommer tilbake kan man bare sette på halsbåndet igjen.

Ta kontakt med oss for å få et flåttmiddel som passer til din hund.

Sammen med alle flåttmidler skal det ligge en bruksanvisning, der det skal stå om sikker bruk. Les alltid pakningsvedlegget nøye.

Hva om jeg finner en flått på hunden min? Flåtten bør fjernes så snart som mulig. Flått som har sittet mindre enn 24 timer har ikke overført infeksjon. Mikroorganismene sitter i spyttkjertlene på flåtten og det er i sluttfasen av blodsugingen, når flåtten begynner å gulpe, at man kan få overført for eksempel borrelia.

Flåtten fjernes lettest med en flåttfjerner. Denne settes helt ned i mot huden på hunden, over hodet på flåtten. Deretter er det bare å snurre og snurre til flåtten detter av.

Man bør ikke bruke fingrene, for da kan man komme til å trykke på spyttkjertlene og dermed selv være med på å overføre Borrelia burgdorferi til hunden.

Mennesker kan beskytte seg mot flått ved å dekke til bar hud. Videre kan man smøre seg inn med Autan som beskytter i 4 timer mot flått, og 8 timer mot mygg. Autan fås på Apotek og hos enkelte dyreklinikker.

Legg igjen en kommentar